Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Bielski-slaskie

Zarząd Miejsko-Powiatowy:
 

Przewodnicząca Rady: Justyna Borowiec

Wiceprzewodniczacy: Leszek Obracaj

Wiceprzewodniczacy:Mirosław Grzybek

Sekretarz: Janina Lenert

Skarbnik: Mirosław Michalski

Członek Zarządu: Renata Cader

Członek Zarządu: Grzegorz Niemczyk

Forum Kobiet: Katarzyna Juraszek

Federacja Młodych Socjaldemokratów: Mateusz Wojaczek

 Pozostali Członkowie:

Przemysław Koperski

Piotr Bożałkiński

Zenon Cader

Andrzej Dutka

Eugeniusz Roman

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczacy: Ludwik Król

Wiceprzewodniczący: Maria Grączakiewicz

Wiceprzewodniczący: Ryszard Rączka